2007. június 13., szerda

Ciklusprogram Veresegyházon

Tegnap Veresegyház Város bizottságainak összevont ülésén (pénzügyi, városfejlesztési, ügyrendi és környezetvédelmi) a négyéves (lassan már csak három) gazdasági és likviditási program volt napirendem. Ez csupán egy iránymutatás a város vezetése felé, hogy mely fejlesztések részesüljenek előnyben (még az is felmerült, hogy a nagy adósságállomány miatt egy évig szüneteljen mindenfajta beruházás), mi legyen az aránylag magas, kb. 2 milliárdos rövidlejáratú hitelek sorsa, melyek visszafizetésével fejlesztési források nélkül maradna a város (a 4,6 milliárdos összes hitelállomány többi része már hosszúlejáratú).

Abban mindenki egyetértett, hogy a bölcsőde építést és iskolai férőhely-bővítést nem lehet tovább halogatni. Ennek a vitának nem volt témája viszont a BD fecskendőgyár nagy port felkavaró ügye, erre ma délután kerül sor lakossági fórum keretében. A szennyvíztisztító bővítése, a megkezdett útfelújítások szintén meg nem kerülhető feladatok, melyekre akár újabb hitelfelvétekel árán is elő kell teremteni a pénzt.

A város jelenlegi biztosan várható bevétele 3-3,5 milliárd forint, mely nagyrészt iparűzési adóból, központi forrásokból és intézmények működési bevételeiből származik. Ebből kell fenntartani a folyamatos működés feltételeit. Ehhez képest a város, ha minden hiteltartrozását hosszúlejáratúvá (20 éves futamidő) tennénk, évi 500 millió forintnyi adóságszolgálati teherrel számolhatna. Hogy ez sok vagy kevés, megítélés kérdése. Ez 14-17 % az összbevételhez viszonytva, ami mindenképpen tartható összegnek tűnik.

Különösebb szavazásra nem került sor a Ciklusprogram második változatát a polgármester jövő kedden terjeszti a testület elé.