2011. február 11., péntek

A Lóversenyzést Felügyelő Bizottságról

Kovács Ödön Pejkó (www.tavoszlop.blog.hu)

Garantáltan valamilyen második világháborús téma lenne a tárgya a fent említett interjúnak, csakhogy jelen esetben Zólyomi főszerkesztő helyett Horváth Zalán, a Távoszlop első embere ül velem szemben, és nem hadi eseményekről, hanem a magyar lóversenyzésben történtekről kíván velem beszélni. Ennek a szokatlan, házon belüli interjúnak az az apropója, hogy Horváth urat a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter kinevezte a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság (LFB) tagjává.


1991-ben a földművelésügyi miniszter a pénzügy miniszterrel 20/1991. számú közös rendeletüknek 11. paragrafusában „a versenyek tisztaságának ellenőrzésére, felügyeletére” létrehozta az LFB-t. A rendelet által életre hívott grémium a következő tevékenységét folytatja:

a. kijelöli a versenyzsűri tagjait,

b. ellenőrzi a versenyzsűri tevékenységét,

c. kiadja a versenyek részvételi szabályait,

d. kiadja a működési, versenyzési engedélyeket zsokék, hajtók és idomárok számára.

Szintén az LFB dönt a versenyzsűri döntései ellen beadott fellebbezésekről. Felelősségteljes feladatuk végrehajtása felett érzett örömükbe azonban annyi üröm vegyül, hogy a bizottság tagjai sem fogadást nem köthetnek, sem lovat nem futtathatnak.

- Horváth úr. Ön, mint az Összefogás a Magyar Lóversenyzés Jövőjéért Egyesület alapító tagja, az Nemzeti Összefogás Futtatói Klub meghatározó személyisége, milyen érzésekkel fogadta a kinevezést, amelyhez ezúton is szeretettel gratulálunk.

- Köszönöm szépen. Bizony bánom, hogy egy ilyen remek, hasznos kis kanca, mint Nemzeti Összefogás pályafutását, már csak mint egyszerű kívülálló szemlélhetem, de nem volt kérdéses, hogy elfogadom-e a kinevezést vagy sem. Úgy érzem, hogy az a szívós és kitartó munka, amelyet megalakulása óta folytat az egyesület most meghozza majd gyümölcsét. Kevés példa van arra hazánkban, hogy egy alulról szerveződő, polgári mozgalom prominensei végül valóban felelős, meghatározó pozícióba kerülnek egy adott területen. Lám, ez most mégis megtörtént. Nem hiába demonstráltunk a Kincsem Parkban, nem hiába végeztünk rendkívül aktív lobbi tevékenységet. Bizonyos értelemben még a Távoszlop életre hívása is az egyesület céljait szolgálta.

- Mikor nevezte ki a miniszter az új LFB-t és kik kerültek a testületbe?

- Kinevezésünk 2011. január 1-i hatállyal érvényes. Öt főből áll a csapat. Az LFB elnöke Szécsi Rezső, aki már öreg motorosnak számít a szakmában, elkötelezettsége a sport iránt nem kérdéses. Rajta kívül tulajdonképpen mindenki új fiú. A jogász végzettségű Dr. Fülöp Géza és Dr. Lovászy Csaba biztosítja, hogy a törvények szelleme az LFB munkájában maximálisan érvényesüljön, Dr. Jármy Miklós állatorvos, nemzetközileg elismert dopping szakértő feladatköréhez nem is fűzök további magyarázatot. Jómagam kinevezését az előbb említett társadalmi munka mellett az Új Nemzeti Lovas Programban való részvételemnek köszönhetem, s ne feledjük, hogy évekig voltam hendikepper a Kincsem Parkban. A bizottságon belül én látom el a szóvivői teendőket is.

- Csak mellesleg hadd kérdezzem meg: a hendikepperi pályafutásának miért lett vége? Tudomásom szerint remek munkát végzett.

(A cikk folytatása: www.tavoszlop.blog.hu)